Aanmelden

! Door omstandigheden neem ik in 2022 geen nieuwe cliënten in behandeling !

Als u bij mij in therapie wil komen, dan kunt u zich aanmelding via mail (klik op het mailadres in de balk bovenin de website). Ik neem vervolgens dezelfde week contact met u op.

Tijdens het eerste telefonische contact  maak ik een inschatting van uw klachten.  Als we beiden van mening zijn dat u bij mij op de juiste plek bent,  maken we een afspraak voor een intakegesprek.

U hebt altijd een schriftelijke verwijzing nodig van uw huisarts.
In de verwijsbrief moet duidelijk staan aangegeven:

 • De datum van de verwijsbrief (deze moet liggen vóór het eerste gesprek)
 • Gegevens van u en van de verwijzer: naam, adres woonplaats
 • AGB-code verwijzer
 • Handtekening en/of stempel van de huisarts
 • Vermoeden van een psychische stoornis
 • Keuze van de verwijzer voor generalistische basis-GGZ of gespecialiseerde GGZ.

Naast deze verwijsbrief ontvang ik ook graag een ingevuld aanmeldformulier. Het aanmeldformulier kunt u via deze link downloaden:

Aanmeldformulier Psychotherapiepraktijk C. Truijens

Basis-GGZ of gespecialiseerde GGZ
Sinds 1 januari 2014 wordt er door de verzekeraars een onderscheid gemaakt tussen Basis-GGZ en gespecialiseerde GGZ.

 • Behandeling in de generalistische basis-GGZ
  De huisarts kan u doorverwijzen naar de generalistische basis-GGZ als er sprake is van een psychische stoornis (volgens de DSM V criteria). Afhankelijk van de ernst van uw problematiek (laag, matig of ernstig), het risico (laag tot matig), lage complexiteit en beloop van de klachten, komt u vervolgens in aanmerking voor een Behandeling Kort, een Behandeling Middellang of een Behandeling Intensief.
 • Behandeling in de gespecialiseerde GGZ
  Zijn de problemen complexer en langdurend dan verwijst de huisarts u naar de gespecialiseerde GGZ waar ook langer durende behandelingen mogelijk zijn.

Wachttijd

Op dit moment heb ik helaas geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen.