Wat kan je verwachten als je bij mij in therapie komt?
In de behandelrelatie vind ik het belangrijk dat je je op je gemak voelt zodat je jouw verhaal kunt delen. Met ‘jouw verhaal’ bedoel ik jouw levensgeschiedenis met zijn ups en downs en de huidige klachten waarvoor je nu op dit moment hulp zoekt. Bij jouw verhaal ben ik naast de klachten ook vooral benieuwd naar jouw krachten.
Zodra het verhaal helder in beeld is voor jou en mij, bespreken we samen de mogelijkheden en onmogelijkheden die een therapie kan bieden.
Als we dan samen eens zijn dat vervolg van de therapie een meerwaarde voor jou heeft, gaan we naar de volgende fase in de therapie. Door het vertellen en delen van jouw verhaal zijn de patronen die jouw herstel belemmeren steeds duidelijker geworden en kunnen we aan de slag deze patronen te doorbreken. Dit doen we dan met gedachten- en/of gedragsoefeningen en gesprekken in de therapiekamer en bespreken we het stap voor stap oefenen in ‘echte’ situaties.
We zullen de behandeling regelmatig evalueren en dan ook steeds bekijken of de therapie jouw herstel voldoende helpt.