Privacy

Het verloop van de behandeling houd ik bij in een electronisch cliënten dossier (ECD). U mag uw dossier vanzelfsprekend ook zelf inzien. Ik deel informatie alleen met derden als u mij daarom vraagt en u mij daar expliciet toestemming voor geeft. Het heeft mijn voorkeur dat u zelf de eventuele opgevraagde informatie doorgeeft, zodat u volledig de regie heeft over deze informatiestroom.

Meer informatie over de wijze waarop ik met uw gegevens omga, kunt u lezen in mijn Privacystatement

 

Kwaliteitsdocument

Kijk hier voor mijn goedgekeurd kwaliteitsdocument.

 

Klachten en geschillen

Patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij de klachtenfunctionaris van de NVGzP, te bereiken via: klachten@nvgzp.nl
De klachtenen geschillenregeling is op https://www.nvgzp.nl/wp-content/uploads/2020/04/klachtenregeling-NVGzP-voor-cliënten.pdf te vinden.