Contractvrij werken

Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. U kunt de rekening zelf indienen bij uw zorgverzekeraar, die deze dan, afhankelijk van uw polis en de polisvoorwaarden geheel of gedeeltelijk vergoed. (naturapolis: vaak 60 tot 80%, restitutie: in principe 100%). Ik adviseer u zelf even contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Voor 2020 is het verplichte eigen risico vastgesteld op € 385,00 per jaar. Het kan natuurlijk zijn dat u met uw verzekeraar een hoger eigen risico heeft afgesproken. Dit openstaande eigen risico wordt door de zorgverzekeraar met u verrekend.

Voorwaarde voor vergoeding door uw verzekeraar is:

  • dat u een verwijsbrief heeft van uw huisarts, die aan een aantal voorwaarden moet voldoen. Zie: Aanmelden & Wachttijd
  • dat de klachten waar u behandeling voor vraagt onder de verzekerde zorg vallen. De vergoeding door de zorgverzekeraar geldt bijvoorbeeld niet voor aanpassingsstoornissen.

Basis-GGZ of gespecialiseerde GGZ

  • Binnen de Basis-GGZ zijn vaste tarieven per behandelsoort (kort/middellang/intensief of chronisch) vastgesteld.
  • Behandeling in de gespecialiseerde ggz
    Het declareren van psychotherapeutische behandelingen (gespecialiseerde GGZ) vindt plaats met zogenaamde Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s): afhankelijk van uw diagnose én de hoeveelheid tijd die de therapeut besteed, wordt na 1 jaar óf na afsluiting van de therapie bepaald hoeveel de therapie gekost heeft. Er wordt zowel directe als indirecte tijd in rekening gebracht. Directe tijd is de tijd die u met de behandelaar in de spreekkamer doorbrengt en de tijd die de behandelaar besteed aan telefonisch- en/of e-mail contact . Indirecte tijd bestaat uit voorbereiding, verslaglegging, overleg met de huisarts en dergelijke.

Op de factuur naar de zorgverzekeraar moet de behandelde hoofddiagnose vermeld worden. In geval u er principieel bezwaar tegen heeft, dat uw zorgverzekeraar uw behandeldiagnose via de declaratie onder ogen krijgt, kunt u daartegen bezwaar maken bij uw behandelaar.

Kosten en vergoedingen

Generalistische Basis GGZ (BGGZ)

Afhankelijk van het zorgproduct zullen er 2 tot 12 sessies worden vergoed; kort (maximaal 5 sessies), middel (6 tot 8 sessies) en intensief (9 tot 12 sessies). Na het intakegesprek bespreken we in welke vorm je valt.

Specialistische GGZ (SGGZ)

Er is geen beperking aan het aantal gesprekken dat vergoed wordt.

Eigen risico

Voor zowel de SGGZ als de BGGZ geldt het verplichte eigen risico van minimaal € 385.

Wat betekent dit  qua kosten?

Zoals hierboven beschreven zijn de kosten van de behandeling afhankelijk van jouw type verzekeringspolis. De tarieven worden bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit. Afhankelijk van de diagnose en het aantal minuten dat je in behandeling bent geweest, wordt het tarief vastgesteld.

Overzicht van de tarieven in de BGGZ

Overzicht van de tarieven in de SGGZ

Dit betekent dat je pas na afloop van de behandeling een factuur krijgt. Deze factuur dien je zelf aan mij te betalen en je kunt deze factuur indienen bij je verzekeraar, die jou vervolgens het verzekerde deel terugbetaalt. Bij een langer durende behandeling kan het factuurbedrag behoorlijk oplopen, hier dien je goed rekening mee te houden.

Zelf betalen

Indien er geen diagnose gesteld kan worden die door zorgverzekeraars vergoed wordt en je toch psychotherapie wil ontvangen, of als je er zelf voor kiest om buiten jouw verzekeraar om in psychotherapie te gaan, dan geldt een -door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor 2016 vastgesteld- tarief van €110,27 per sessie. Deze betaal je geheel zelf.

Niet verschijnen of te laat afmelden (no show)

Wanneer U uw afspraak niet kunt nakomen laat dit dan zo spoedig mogelijk weten, uiterlijk 24 uur vóór de afspraak, telefonisch (voicemail) of via de e-mail. Als u niet of niet tijdig (ten minste 24 uur van tevoren) afzegt voor een afspraak worden kosten in rekening gebracht (45 euro). Deze rekening voor niet nagekomen afspraken kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar.

Voor meer informatie over de vergoeding van de therapiekosten zie: https://www.psychotherapie.nl/clienten-en-belangstellenden/vergoeding